Velikonoční sborové odpoledne

13. 4. 2014
13 Dub 2014

13. dubna 2014

Velikonoční sborové setkání na Květnou neděli 13.dubna 2014 připravila jako obvykle mládež staršnického sboru. Nedělní odpoledne zahájila biblickou úvahou Alžběta Hanychová, dramatický soubor dětí zahrál „Františka Nebojsu“ Jana Wericha, zdramatizované Filipem Duškem. Strašnický komorní orchestr pod vedením sestry Vojtíškové zahrál Trio Jana Křtitele Vaňhala a Melodie Natalje Baklanové. Strašnická mládež překvapila pašijovým tématem „A ty jsi tam byl?“ Program velikonočního setkání ve Strašnicích samozřejmě doplnil společný zpěv a bohaté pohoštění s velikonočními beránky.