Aktuality

Víkend nedělky v Chotěboři

Milí rodiče,

pomalu se blíží víkendový pobyt nedělky v Chotěboři. Odjíždět budeme v pátek 26. dubna 2024 odpoledne a vracet se budeme v neděli 28. dubna 2024 odpoledne.

Prosíme, potvrďte účast svých dětí vyplněním přihlašovacího formuláře níže (pro každé dítě zvlášť) do neděle 14. dubna 2024

Přihlašujete-li více dětí, můžete kontakt na rodiče a adresu uvést pouze u prvního, je-li to u ostatních stejné.

Read more

Velikonoční sborový den

Fotografie z velikonočního sborového dne na Květnou neděli 24.března 2024 s divadlem „Jménem zákona se radujte! aneb Skandál na Olšanech“.
více

Josef Haydn: Sedm slov Vykupitelových na kříži (Op. 51)

Přátelé, 

letos místo tradičního čtení pašijí jsme zváni k meditacím nad sedmi slovy, které vyslovil Kristus na kříži.

Působivou hudbu, kterou Haydn napsal na biblické texty, doplní krátké úvahy.

Zelený čtvrtek od 19:00

 

Velikonoční sborový dopis

Přátelé,
nové číslo Sborového dopisu uzřelo světlo světa v pátek 23. února.
Všem, kteří se podíleli na úspěšném díle ze srdce děkujeme.
Elektronickou formu najdete mnozí ve své e-mailové schránce, přes webové tlačítko „Sborový dopis“ nebo na tomto odkazu.
Prosím nepřehlédněte kandidátní listinu pro volbu staršovstva, jež proběhne na Výročním sborovém shromáždění 17. března.
Přejeme příjemné čtení.

Vzpomínáme na naši přítelkyni a sestru Žážu Fundovou

Naše milá Žáža zemřela.
Vzpomínkové bohoslužby povede Pavel Klinecký.
Jménem rodiny prof. Otakara A. Fundy vás zveme na pohřební rozloučení, které se bude konat
ve středu 28. února od 17 hodin ve strašnické modlitebně v Kralické ulici č. 4.
Na zarmoucenou rodinu myslíme s modlitbou o pokoj.

Chrámová sbírka

QR kód pro rychlou platbu sbírky

Edvard Rejthar