Aktuality

Setkání s hostem

Milí přátelé,
zveme vás na setkání s hostem Ing. Jiřím Hůlkou, náměstkem pro výzkum a vývoj Státního ústavu radiační ochrany, na téma „Jak moc se máme bát radioaktivity a záření?“ Setkání se uskuteční v pátek 28. února 2020 od 19:30 ve žlutém pokoji našeho sboru.
Nenechte si toto zajímavé setkání ujít!

Mládež & Němci

Když jsme před týdnem začínali náš cyklus hostů na setkáváních mládeže, neměli jsme ani tušení, že další návštěva se ohlásí tak záhy. Ve středu 5. 2. nás nicméně navštívilo 14 mladých lidí z německého Bensheimu s jejich pedagogicko-teologickým doprovodem. Strašnickým mládežníkům patří veliký obdiv a dík za perfektní zvládnutí tohoto setkání a za jejich odvahu otevírat se novým věcem, přestože jsme všichni laděni spíše introvertně. více

Mládež & Honza Balcar

Strašnická mládež by ráda tvořila otevřený prostor pro setkávání nejen různých mladých lidí, ale také napříč generacemi. Rozhodli jsme se tedy, že se pokusíme každý měsíc pozvat hosta z řad členů sboru, který může o něco rozšířit naše znalosti o křesťanství, církvi a okolním světě. A první host do tohoto našeho cyklu byl jasný – Honza Balcar, jakožto syn prvního strašnického faráře a velký pamětník sborového i celospolečenského dění. Tímto mu ještě jednou velmi děkujeme, že pozvání přijal! více

První konfirmační víkend

24.-26. 1. proběhl v prostorách našeho sboru první konfirmační víkend obou konfirmačních skupinek. Společně jsme zpívali, jedli pizzu, vařili, povídali, kreslili, přemýšleli, ztišili se při svíčkách v modlitebně, přespávali v kostele, bruslili, hráli na babu v lanovém parčíku na Gutovce, psali modlitby, sledovali film a měli se krásně.

Lednové koncerty 2020

V neděle 12., 19. a 26. ledna od 17 hodin v naší modlitebně probíhaly již tradiční Lednové koncerty. Nejprve jsme mohli společně vychutnat krásnou souhru violy a varhan v podání Věry Binarové a Lindy Sítkové. Týden poté bylo možné zaslechnout originálné barokní hoboj, kontrabas a varhany, které rozezněli Inge Marg, Ondřej Balcar a Josef Coufal. A zakončili jsme krásným vystoupením pěveckého sboru Orfej pod vedením sbormistra Tomáše Stančeka. více