Aktuality

Adventní sborové odpoledne

2. prosince 2018

Na první adventní neděli opět proběhlo tradiční sborové odpoledne plné bohatého programu a občerstvení. více

Konfirmace

4. listopadu

V neděli 4. listopadu jsme měli možnost, se zúčastnit, opět po dvou letech, konfirmačních bohoslužeb. Letošní konfirmandi se na tento slavnostní den připravovali 2 roky, což není obvyklé. Třikrát se zúčastnili předkonfirmačního víkendu, kdy se měli možnost více poznat než při běžných konfirmačních setkáních. více

Procházka podzimní Prahou

K podzimní procházce Prahou se nás v sobotu 20. října sešel sympatický jedenáctičlenný hlouček. Cestou od tramvajové zastávky na Brusnici jsme se kochali výhledy na domečky Nového Světa pod sebou. Pak jsme sestoupili po schodech a brzy jsme přemýšleli o smyslu dělových koulí, zazděných do fasády prostého kapucínského kostelíka Panny Marie Andělské. více

Cyklistické putování podzimní pohodou

V sobotu 13. října došlo na náš třetí sborový cyklovýlet. Tentokrát jsme se sešli pouze 4 a to 3 ženy a jeden muž.

Vyjeli jsme z klánovického nádraží, tentokrát nikoliv do polabských rovin, ale trochu jižněji do mírně zvlněného terénu. Během prvních, celkem nezáživných, kilometrů jsme projeli Úvaly, hned za nimi jsme ale opustili silnice a polní cestou jsme v klidu a pohodě dojeli do Škvorce, kde jsme měli domluvenou návštěvu místního evangelického kostelíka, fary a farní zahrady. více

Autogramiáda knihy Bohdana Pivoňky

V pátek 5. října se konala ve žlutém pokoji autogramiáda knihy Bohdana Pivoňky.  Prožili jsme zajímavý večer s vyprávěním autora o formách pomoci odsouzeným lidem v nápravných zařízeních.  více