?>

Velikonoční sborové odpoledne

13. 4. 2014
13 Dub 2014

13. dubna 2014

Velikonoční sborové setkání na Květnou neděli 13.dubna 2014 připravila jako obvykle mládež staršnického sboru. Nedělní odpoledne zahájila biblickou úvahou Alžběta Hanychová, dramatický soubor dětí zahrál „Františka Nebojsu“ Jana Wericha, zdramatizované Filipem Duškem. více

Adventní sborové odpoledne

8. 12. 2013
08 Pro 2013

Sborové adventní setkání na druhou adventní neděli, 8. prosince připravila, již tradičně, mládež. Dramatická skupinka zahrála pohádku Jana Wericha „Až opadá listí z dubu“, divadlo mládeže představilo novou hru Majdy Šipkové – Živné „Tři a více“. Hudbu dánského anonyma zahrál dětský komorní orchestr a pěvecký ansámbl mládeže zazpíval tři švédské vánoční písně En stjärna lyser sa klar (Tore W.Aas), Nu tändas tusen juleljus (Emmy Köhler) a Sankt Staffans visa. Program doplnila obvyklá tombola výrobků Diakonie, občerstvení, vánoční zpívání a povídání. Ve fotogalerii na Evangnetu je 40 vybraných fotografií – Fotogalerie – Advent 2013.

 

Adventní sborové odpoledne

9. 12. 2012
09 Pro 2012

Sborové adventní setkání na 2.adventní neděli 9.prosince 2012 připravila, jako obvykle, mládež. Biblickou úvahou zahájil setkání Pavel Hanych. Dramatická skupinka zahrála „Sněhovou královnu“ podle Hanse Christiana Andersena, kterou upravil Filip Dušek. V podání dětského komorního orchestru jsme vyslechli od Johanna Sebastiana Bacha Aria pro dva klarinety, Pizzicato Christopha Willibalda Glucka pro smyčcový kvartet a Sonatu-I Arcangela Corelliho pro smyčcové trio. Divadlo mládeže, vlastně fantasy – „Není pozdě (?)“ z pera Majdy Šipkové nás posunula do dvacátého pátého století. Program adventního setkání ve Strašnicích doplnil společný zpěv vánočních písní, bohaté pohoštění a tradiční tombola. Ve fotogalerii na Evangnetu je 30 vybraných fotografií – Fotogalerie – Advent 2012.

Velikonoční odpoledne

1. 4. 2012
01 Dub 2012

Velikonoční sborové setkání na Květnou neděli připravuje již tradičně mládež strašnického sboru. Biblickou úvahou zahájil nedělní odpoledne 1.dubna 2012 Tomáš Najbrt. Dramatický soubor dětí, který nyní vede Filip Dušek zahrál dvě díla podle textu Roarka Bradforda „Eskamotérské kousky“ a „Na poušti“, které sám zdramatizoval. Strašnická mládež zahrála hru Daniele Řeháka „Druhý den“. Nový strašnický komorní orchestr se dále rozrůstá, a pod vedením sestry Vojtíškové zahrál skladby K.Stamice a A.Borodina. Program velikonočního setkání ve Strašnicích doplnil společný zpěv a bohaté pohoštění s velikonočními beránky. Ve fotogalerii na Evangnetu je 30 vybraných fotografií – Fotogalerie – Velikonoce 2012.

Read more

Velikonoční odpoledne

24. 3. 2012
24 Bře 2012

Mládež staršnického sboru připravila jako obvykle celé velikonoční sborové setkání na Květnou neděli 24.března 2013. Biblickou úvahou zahájila nedělní odpoledne Alžběta Hanychová, a Pavel Hanych celé odpoledne moderoval. Dramatický soubor dětí zahrál „Legendu o svatém Jiřím Drakobijci“, kterou pro naše děti Filip Dušek upravil. Strašnický komorní orchestr, který se dále rozrůstá, pod vedením sestry Vojtíškové zahrál dvě pašijové skladby, jednu pro komorní kvintet a druhou pro housle a kytaru. Strašnická mládež zahrála hru z pera mládeže slovenských evangelíků „Ruce“, a jako překvapení pro nás připravili ještě tři vokální skladby z různé doby a rozdílné části světa – „Studně nepřevážená“, „Hava Nagila“ a „Siyahamba“. Program velikonočního setkání ve Strašnicích doplnil společný zpěv a bohaté pohoštění s velikonočními beránky. Ve fotogalerii na Evangnetu je 40 vybraných fotografií – Fotogalerie – Velikonoce 2013.

Read more

Adventní nedělní odpoledne

4. 12. 2011
04 Pro 2011

Sborové adventní setkání připravuje již tradičně mládež. Biblickou úvahou zahájil setkání na 2.adventní neděli 4. prosince 2011 náš vikář Marek Feigl. Dramatická skupinka zahrála biblický apokryf „Dovolená v Egyptě“ o tom, co se mohlo stát v Egyptě r. 0001 po Kr. Divadlo mládeže – „Putování za hvězdou“ z pera Majdy Šipkové popisuje cestu čtvrtého mudrce za hvězdou, výrazně jinou cestou než cesta biblických tří mágů. Dětský komorní orchestr zahrál několik skladeb J.S.Bacha, G.F.Händla, J.Haydna a J.K.Vaňhala. Program adventního setkání ve Strašnicích doplnil společný zpěv vánočních písní, bohaté pohoštění a tradiční tombola na podporu střediska Diakonie Ratolest. Ve fotogalerii na Evangnetu je 40 vybraných fotografií – Fotogalerie – Advent 2011.

 

Velikonoční odpoledne

17. 4. 2011
17 Dub 2011

Mládež strašnického sboru připravila, již tradičně, velikonoční sborové setkání na Květnou neděli. Nedělní odpoledne 17.dubna 2011 zahájil biblickou úvahou br.farář Klinecký. Dramatický soubor dětí pod vedením Daniely Stolařové zahrál „Příběhy soudce Ooky“, strašnická mládež zahrála hru Majdy Šipkové – „Velikonoce tady a teď“ a další generace muzikantů tvořící nový strašnický komorní orchestr zahrála „Zvěst spásy“ S.Wesley Martina a Kánon D-dur J.Pachelbela. Program velikonočního setkání ve Strašnicích doplnil společný zpěv a bohaté pohoštění s velikonočními beránky. Ve fotogalerii na Evangnetu je 30 vybraných fotografií – Fotogalerie – Velikonoce 2011.

 

Adventní nedělní odpoledne

5. 12. 2010
05 Pro 2010

Tradiční sborové adventní setkání na 2.adventní neděli – 5.prosince 2010, připravila, jako obvykle, mládež. Po biblické úvaze Pavla Hanycha následoval divoký příběh „Tam, kde žijí divočiny“ podle knihy Maurice Sendaka v úpravě dětského dramatického souboru. Dětský komorní orchestr zahrál tři skladby – Tříkrálovou intrádu, V tento čas vánoční a Schubertův Menuet. Mládež připravila hru z pera Daniele Řeháka „Seek and destroy“. Program adventního setkání ve Strašnicích doplnil společný zpěv vánočních písní, bohaté pohoštění a tradiční tombola na podporu střediska Diakonie Ratolest. Ve fotogalerii na Evangnetu je 30 vybraných fotografií – Fotogalerie – Advent 2010.

 

Velikonoční odpoledne

28. 3. 2010
28 Bře 2010

Velikonoční sborové setkání na Květnou neděli připravuje již tradičně mládež našeho sboru. Nedělní odpoledne 28.března 2010 zahájil biblickou úvahou Pavel Hanych. Emilie Jilemnická připravila s dramatickým souborem dětí hru Jana Wericha „Královna Koloběžka První“ (v dramatizaci Anety Bučkové a Emilie Jilemnické), strašnická mládež zahrála hru „Getsemane“ Majdy Šipkové. Velikonoční sborové odpoledne letos hudebně doplnila opět mládež a spolu s br.farářem zazpívali několik písní s kytarovým doprovodem.

Read more

Adventní nedělní odpoledne

6. 12. 2009
06 Pro 2009

Tradiční sborové adventní setkání na 2.adventní neděli, letos 6.prosince 2009, připravuje již mnoho let mládež. Vánoční hru pro děti „Vánoční stromeček“ autorky Tove Janssonové připravila s dětmi Daniela Stolařová. Strašnický komorní „miniorchestr“ letos zahrál několik vánočních skladeb a Intrádu J.P.Sweelincka. Hru mládeže „Koncentrák“ napsala Majda Šipková (text) a Anička Baldová (píseň). Program adventního setkání ve Strašnicích doplnil společný zpěv vánočních písní, bohaté pohoštění a tombola na podporu střediska Diakonie Ratolest.

Read more

Edvard Rejthar