Vernisáž tapisérií a gobelínů Lydie Šloufové

14. 3. 2014
14 Bře 2014

14. března 2014

Lydie Šloufová z Korandova evangelického sboru ČCE v Plzni nám v pátek 14. března 2014 představila své dílo na vernisáži tapiserií zhotovených technikou art protis nebo aradecor a gobelinů. Aradekory jsou netkané tapisérie, které vznikají na speciálním stroji, zřejmě jediném svého druhu v dílně Milady Hynkové ve Kdyni, a tapisérie jsou tedy vlastně jakousi vzdušnou malbu z textilu, přesněji z vlněné hmoty. „Žlutý pokoj“ sborového domu tak získal další, novou výstavu, z níž se návštěvníci mohou těšit při sborových akcích.

[useyourdrive dir=“0B2wPfZ0l-IucYl82VVNSNTRnenc“ mode=“gallery“ includeext=“gif|jpg|jpeg|png|bmp“ viewrole=“administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest“ candownloadzip=“1″ search=“0″ showbreadcrumb=“0″ upload=“1″ uploadrole=“administrator|editor|author“ uploadext=“gif|jpg|jpeg|png|bmp“]