Sborový výlet se smíchovským sborem

14. 6. 2014
14 Čvn 2014

14. června 2014

Na letošní autobusový – sborový výlet na Turnovsko jsme se nechali opět pozvat smíchovským sborem, který výlet v sobotu 14.června 2014 připravil. Výlet jsme zahájili prohlídkou kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mohelnici nad Jizerou z konce 12. století. Hlavním cílem byl novogotický zámek v Sychrově spojený s pobytem Rohanů – významným šlechtickým rodem francouzského původu. Odpoledne jsme navštívili zachráněnou židovskou synagogu v Turnově a posledním zastavením bylo působiště turnovského sboru Jednoty bratrské v historickém domku Na Sboře.

[useyourdrive dir=“0B2wPfZ0l-IucRHJTb3lETE9TWXM“ mode=“gallery“ includeext=“gif|jpg|jpeg|png|bmp“ viewrole=“administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest“ candownloadzip=“1″ search=“0″ showbreadcrumb=“0″ upload=“1″ uploadrole=“administrator|editor|author“ uploadext=“gif|jpg|jpeg|png|bmp“]

Edvard Rejthar