Lednové koncerty ve strašnicích

19. 1. 2014
19 Led 2014

12., 19. a 26. ledna 2014

Šestnáctý ročník lednových koncertů ve Strašnicích připravil opět Jan Balcar. Prvním koncertem 12. ledna 2014 byla hudba W.A.Mozarta, R.Lischka, J.S.Bacha, N.Paganiniho, F.X.Brixiho a A.Dvořáka v provedení Jana Pěrušky (viola) a jeho rodinného komorního sdružení – Jan a Matouš Pěruškovi (housle), Marcela a David Pěruškovi (violoncella). Na druhém koncertě 19. ledna jsme vyslechli skladby J.S.Bacha, A.Vivaldiho a M.Brucha v podání Marie Waldmannové – violoncello a Přemysla Kšici – varhany. Třetím koncertem cyklu v neděli 26. ledna byly jazzové improvizace na písně z evangelického zpěvníku, Slovanské tance A.Dvořáka a skladby J.Dvořáčka a M.Summera, Jakub Dvořáček – piano a Jan Keller – violoncello. Koncerty byly vždy doplněny biblickým zamyšlením.

[useyourdrive dir=“0B2wPfZ0l-IucNzFrRExCVVdKaWs“ mode=“gallery“ includeext=“gif|jpg|jpeg|png|bmp“ viewrole=“administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest“ candownloadzip=“1″ search=“0″ showbreadcrumb=“0″ upload=“1″ uploadrole=“administrator|editor|author“ uploadext=“gif|jpg|jpeg|png|bmp“]

Edvard Rejthar