Konfirmační slavnost

19. 10. 2014
19 Říj 2014

19. října 2014

Nedělní bohoslužby 19. října 2014 byly nedělí díkčinění, a to především za deset mladých konfirmandů. Bohoslužby se křtem čtyř mladých lidí, konfirmací deseti konfirmandů a s vysluhováním svaté Večeře páně byla slavností pro celý strašnický sbor. Pro zájemce uvádíme i text konfirmačních bohoslužeb.

[useyourdrive dir=“0BzC4spUvvIaEQ213b2w3OHdoWTA“ mode=“gallery“ includeext=“gif|jpg|jpeg|png|bmp“ viewrole=“administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest“ candownloadzip=“1″ search=“0″ showbreadcrumb=“0″ upload=“1″ uploadrole=“administrator|editor|author“ uploadext=“gif|jpg|jpeg|png|bmp“]

Edvard Rejthar