Adventní sborové odpoledne

30. 11. 2014
30 Lis 2014

30. listopadu 2014

Sborové adventní setkání jsme přesunuli na první adventní neděli, a program na setkání 30. listopadu 2014 připravila jako tradičně, mládež. Divadlo mládeže představilo novou hru Tomáše Vojtíška „Přicházení“, komorní trio pod vedením sestry Vojtíškové zahrálo Largo J. Ecclese a strašnické vokální uskupení nám zazpívalo několik křesťanských písní. Program doplnila obvyklá tombola výrobků Diakonie, občerstvení, vánoční zpívání a povídání.

[useyourdrive dir=“0B2wPfZ0l-IucLU9sQTBuTnVvRXc“ mode=“gallery“ includeext=“gif|jpg|jpeg|png|bmp“ viewrole=“administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest“ candownloadzip=“1″ search=“0″ showbreadcrumb=“0″ upload=“1″ uploadext=“gif|jpg|jpeg|png|bmp“]

Edvard Rejthar